Hybridoperationssalen erbjuder alla fördelarna med avancerad utrustning i en steril miljö

Hybridoperationssal

Hybridoperationssalen möjliggör fullständig röntgenanvändning i operationssalen. Den här senaste utvecklingen är ett led i trenden mot mindre invasiv kirurgi. Sådana behandlingsformer kräver extrem precision, och därför hög bildkvalitet. Den avancerade utrustningen i steril miljö gör det möjligt att kombinera behandlingar. Arbetsmetoden är även mindre betungande för patienten, vilket minskar antalet inskrivningsdagar. Hybridoperationssalen erbjuder även nya möjligheter inom kärlkirurgi. Medan patienten ligger på operationsbordet tas bilder med hjälp av den så kallade C-bågen runt patienten. Under kardiovaskulära ingrepp kan 3D-bilder av cirkulationssystemet tas om så önskas. I kombination med en specifik funktion blir det möjligt att hämta bilder från tidigare undersökningar, t.ex. en MRT- eller CT-skanning.

Modulbyggnation

I genomsnitt har en hybridoperationssal en yta på ca en och en halv till två gånger en befintlig operationssals storlek. Bara detta gör att det inte går att bygga en hybridoperationssal inom en befintlig operationssal. I allmänhet är det inte möjligt att offra två befintliga operationssalar. För att förhindra att en sådan renovering leder till flera veckors avbrott i användningen av operationssalen väljer man generellt att bygga en modulärt konstruerad hybridoperationssal intill det befintliga operationssalskomplexet.

Märken och modeller

C-bågen finns tillgänglig i olika märken och modeller, med golvstativ, med takmontering eller på en slädkonstruktion. Alla dessa möjligheter kan integreras i den modulära hybridoperationssalen. Rent tekniskt kan hybridoperationssalen även installeras så att den är antingen helt eller delvis självbärande. Den kan även anslutas till system för luftbehandlingssystem och/eller andra tekniska system som redan finns på sjukhuset.

Benelux

Bussman utvecklade och installerade den första modulära hybridoperationssalen i Beneluxregionen. Komplexet levererades i oktober 2014 till AZ St. Maarten-sjukhuset i Duffel, Belgien. Den befintliga operationssalskomplexet var bara ur funktion i några timmar. Eftersom hybridoperationssalen måste passa sömlöst mot det befintliga operationssalskomplexet på första våningen höjdes den upp på en stålkonstruktion.

Nummer 1

Bussman, nummer 1 inom flexibla byggnader för hälso- och sjukvård, har vuxit under de senaste åren och blivit den ultimata specialisten inom modulärt konstruerade operationssalar. Oavsett om det gäller en tillfällig inrättning eller permanent användning, erkänner allt fler sjukhus fördelarna med modulär konstruktion för tekniskt komplicerade områden.