Bussman Medical & Research: intensive care

Permanent operationssalskomplex

Bussman-interim-OK-complex

Tillfälliga operationssalskomplex

Bussman-interim-OK-complex

Permanent hybridoperationssal

Bussman hybrid OT

Radiologi

Bussman-Radiology-accommodation

Dialys

Bussman-Medical-Research

Bussman Medical & Research

Du har planer på att renovera, modernisera eller bygga ut. Vårdkontinuiteten är det du prioriterar högst. Klienterna ska besväras så lite som möjligt. Vårdgivarna måste kunna utföra sitt arbete efter allra bästa förmåga. Bussmans flexibla byggnadslösningar ger dig lokaler av hög kvalitet. Från tillfälliga till halvpyermanenta till permanenta lokaler. Oavsett vilken form du väljer, uppfyller Bussmans modulära byggkoncept de allra högsta kraven och villkoren. Det gäller till och med på en ständigt skiftande vårdmarknad, där du måste följa bestämda medicinska tillämpningar. Med utrymme för människor och utrymme för teknik.