Smit – den fasta punkten i en snabbt skiftande värld

Du har planer på att renovera, modernisera eller bygga ut. Vårdkontinuiteten är det du prioriterar högst. Klienterna ska besväras så lite som möjligt. Vårdgivarna måste kunna utföra sitt arbete efter allra bästa förmåga. Smit’s flexibla byggnadslösningar ger dig lokaler av hög kvalitet. Från tillfälliga till halvpyermanenta till permanenta lokaler. Oavsett vilken form du väljer, uppfyller Smit’s modulära byggkoncept de allra högsta kraven och villkoren. Det gäller till och med på en ständigt skiftande vårdmarknad, där du måste följa bestämda medicinska tillämpningar. Med utrymme för människor och utrymme för teknik

Smit Modular

Med sin kunskap, expertis och erfarenhet inom modulbyggnation koncentrerar sig Smit på hälso- och sjukvård. Ett brett och mångskiftande fält där Smit har seglat upp som den ultimata specialisten inom modulbyggnation. Det gäller inte bara den faktiska byggnaden, utan hela spektrumet från utformning till installation av komplicerad specialistteknik inom säkerhet, elinstallation och luftbehandling. Smit byggde vidare på sina omfattande specialiserade yrkeskunskaper inom hälso- och sjukvård och grundade ”Smit Modular” i slutet av år 2014. Smit Modular är svaret på det växande antalet uppdrag inom hälsooch sjukvårdssektorn och forskningssektorn både hemma och utomlands.

Smit, specialist in the healthcare sector

A small selection from our healthcare services:

Allmänt

 • Flera allmänläkarpraktiker, alltifrån enskilda mottagningar till kombinationer för apotekare, allmänpraktiserande läkare och paramedicinsk personal
 • Apotek
 • En bostadsbyggnad för ett psykiatriskt vårdhem
 • Mottagningar för sjukgymnastik

Bussman-Medical-Research

Sjukhusrelaterat

 • Olika dialyscentra
 • En ögonklinik som inrymmer två operationssalar
 • Olika radiologibyggnader, för både MRT och CT
 • Endoskopienheter
 • Olika utbyggnader av öppenvårdsavdelningar, inklusive konsultationsrum och/eller behandlingsrum
 • Mödravårdssviter
 • Olika operationssalskomplex
 • Olika utbyggnader för både tillfälligt och permanent bruk
 • Ett permanent behandlingscentrum på > 4 600 m2 inrett med ett fullt utrustat operationssalskomplex med konsultationsrum, behandlingsrum och patientrum
 • Olika utbyggnader av sjukhus, för både underlättande och medicinska ändamål

Smit använder sig bara av förstklassiga produkter för tillämpningar inom hälso- och sjukvården, det allra bästa inom enhetskonstruktion. Vi använder både standardenheter och enheter som konstruerats efter dina egna specifikationer. Exempelvis anpassas höjden på enheterna i ett operationssalskomplex efter luftbehandlingsanläggningens specifika krav. De är utrustade med integrerad automation för operationsbelysning och luftkonditionering, jämte en rad olika aviserings- och kontrollfunktioner, t.ex. övervakningslarm, via en användarvänlig, hygienisk pekskärm.