OK complex huisvesting

Operationssalskomplex i modulform

Operationsavdelningen är varje sjukhus hjärta. Här utförs de mest komplicerade, de mest invasiva och även de mest kostsamma behandlingarna. Utvecklingen inom innovation kräver förändringar inte bara av högkvalitativ teknisk utrustning, utan även av byggnaden.

Read more about OT complex in modular form >

banner-dialysekliniek-2

Expert på lokaler för dialys

Det krävs expertis för att utforma, bygga och placera ett dialyscentrum. Det här gäller inte bara den komplicerade RO-anläggningen med sin anslutna slinga, utan även på grund av de stränga standarderna och riktlinjerna för elinstallation och luft- och vattenbehandling. Njurdialys, ett specialistområde inom ett specialistområde.

Read more about Dialysis accommodation >

MRI gebouwen

Flexibla byggnader för radiologi

För att integrera innovativa tekniker, som MRT- och CT-undersökningar, i en funktionell byggnad krävs en flexibel byggmetod och en annorlunda inställning som tar hänsyn till den framtida utvecklingen. Det är en fortlöpande process att integrera skiftande, tekniskt komplicerad teknik i byggnadssystem med skräddarsydd design.

Read more about Radiology accommodation >

flexibele huisvesting gezondheidszorg

Flexible accommodations for the healthcare sector

Du har planer på att renovera, modernisera eller bygga ut. Vårdkontinuiteten är det du prioriterar högst. Klienterna ska besväras så lite som möjligt. Vårdgivarna måste kunna utföra sitt arbete efter allra bästa förmåga. Smit flexibla byggnadslösningar ger dig lokaler av hög kvalitet. Från tillfälliga till halvpyermanenta till permanenta lokaler. Oavsett vilken form du väljer, uppfyller Smit’s modulära byggkoncept de allra högsta kraven och villkoren. Det gäller till och med på en ständigt skiftande vårdmarknad, där du måste följa bestämda medicinska tillämpningar. Med utrymme för människor och utrymme för teknik