Flexibele bouw met het oog op de toekomst

Er zijn maar weinig bedrijfstakken waarin zoveel gebouwd en verbouwd wordt als bij ziekenhuizen. Jaarlijks vindt er bij de helft van alle Nederlandse ziekenhuizen een ingrijpende aanpassing van het gebouw plaats. Met alle ontwikkelingen in de zorg zal de vraag om verandering niet minder worden. Er is veel beweging in de zorgmarkt. Anticiperen op de veranderende zorgvraag vraagt om flexibiliteit. Met ruimte om eenvoudig in te spelen op wisselende capaciteit, functionaliteit, hogere eisen en voorwaarden. Smit realiseert huisvesting op basis van modulaire bouw. Van tijdelijk tot semi- en permanent gebruik.

Technisch vernuft

Smit ontwikkelde zich als dé partij als het gaat om modulaire bouw in combinatie met technisch hoogstaande oplossingen. Vooral voor technisch gecompliceerde ruimtes biedt Smit veel voordelen, denk daarbij aan  radiologieafdelingen, dialysecentra en operatiekamers. Modulaire bouw biedt juist dan een prima alternatief om op elk gewenst moment modules aan te passen of in te wisselen met minimale overlast en een optimaal ruimtetechnisch en economisch rendement.

Flexibility in space

Een modulair gebouw laat zich gemakkelijk aanpassen, uitbreiden of vernieuwen. Met flexibiliteit in grootte, indeling en functionaliteit. Dat is bouwen
à la Smit; met een minimum aan overlast en een optimaal ruimtetechnisch en economisch rendement. Zeker als de ontwikkelings- en productiekosten door achtereenvolgende gebruikers kan worden gedeeld.

Van concept tot plaatsing

Met een netwerk aan innovatieve bedrijven is Smit meer partner dan leverancier voor haar klanten. Door Smit in een vroeg stadium bij uw plannen te betrekken, denken de specialisten van Smit constructief mee. Proactief. Van concept tot het installeren van complexe techniek. Rekening houdend met de uitstraling van uw bedrijf of instelling.

Wensen en eisen

Gebruikmakend van de hoogste classificatie standaardunits vindt de voorproductie plaats in een fabriekshal onder schone controleerbare omstandigheden. In aansluiting op uw wensen en eisen worden standaardunits gecombineerd met maatwerkunits die voldoen aan specifieke maatvoering in hoogte en lengte.