Smit Modular beseft dat u uw verantwoordelijkheden serieus neemt, aan alle wetten en regels wilt voldoen en uw kwaliteitsbeheer op orde wilt hebben.

Mede door onze jarenlange samenwerking met diverse bedrijven in de gezondheidszorgsector, waaronder fabrikanten van medische apparatuur en installatietechnische bedrijven heeft Smit een enorme kennis opgebouwd. Niet alleen voor haar eigen producten maar ook voor bestaande installatietechniek, medische apparatuur en uit te voeren validaties kunnen wij u passende oplossingen aanbieden. Periodieke trainingen en inrichting van onderhoudsprocessen zijn hier onderdeel van.

Onafhankelijk
Smit Modular is een onafhankelijk, Nederlands bedrijf gespecialiseerd in bouwkundig, werktuigkundig en elektrotechnisch service en onderhoud. Ook voeren wij validaties voor o.a. NEN 1010-7/3A en conform VCCN RL 07 uit voor gezondheidszorgprojecten.
Wij kunnen voor u het volledige gebouw en installaties beheren. Daarnaast voeren wij alle benodigde onderhoud toe op de medische apparatuur, zowel het preventief-als het correctief en predicatief onderhoud.

Predicatief onderhoud
Monitoren op afstand is een methode die wij vaak en intensief toepassen, zodat eventuele calamiteiten al in een vroeg stadium kunnen worden gesignaleerd en er actie kan worden ondernomen. Deze effectieve werkwijze levert u een grote kostenbesparing op.
Daarnaast geven wij u, indien gewenst, ook uitgebreid advies op het gebied van preventief- en correctief onderhoud en risico-inventarisaties. Wij brengen de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden voor u in kaart, zowel de lange als de korte termijn werkzaamheden, en voeren voor u uit.

Audits
Smit Modular biedt u ondersteuning bij de jaarlijkse audits van medische apparatuur, het kwaliteitshandboek, de lopende processen , werkinstructies en het up-to-date houden van de onderhoudsprotocollen. Ook het opzetten en beheren van de technische dossiers van alle medische apparatuur en het gebouw, kunt u bij ons neerleggen. Daarbij verzorgen wij ook de benodigde registraties in de database.

Onderhoud, Normen en Validatie
Smit Modular voert voor u service en onderhoud uit conform de Nederlandse wet- en regelgeving, de veiligheidsnormeringen, WIP richtlijnen en Convenant Veilig Toepassing Medische Technologie en fabrieksvoorschriften.
Hieronder treft u een overzicht van de veiligheidsnormeringen welke worden gehanteerd door Smit Modular.
Elektra:
• NEN 1010 – Elektrotechnische installatie
• NEN 1010-7/3A – Elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten
• NEN 3140 – Inspectie
• NEN 12464 – Verlichtingsinstallatie
• NEN-EN-IC 60204 – Verdeelinrichtingen
• NEN 2535 – Brandmeldingsinstallatie
• NEN 2575 – Ontruiming
• NPR 2576 – Functiebehoud

Luchtbehandeling:
• WIP-richtlijnen, luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatiekamer afdeling klasse 1, november 2014.
• Validatie conform VCCN RL 07 methoden voor testen en classificeren van operatiekamers en opdekruimten in rust, november 2014.
• Opstellen validatie protocol voor kwalificatie van de geclassificeerde ruimten.

Medische gassen:
• NEN-EN-ISO 9170-1 – afname punten voor medische gassen
• NEN-EN-ISO 7396-2 – afvoersystemen voor anesthesie gassen
• NEN-EN- ISO 7396-1 – leidingen voor medische gassen, perslucht en vacuüm installaties
• NEN-EN-ISO 9170-2 – afname punten voor anesthesie gassen
• Voorschriften van de arbeidsinspectie o.a. publicatie A 1- 18 laboratoria.

Wilt u meer weten over technisch onderhoud en welke voordelen onze activiteiten op het gebied van onderhoudsmanagement u kunnen opleveren? Neemt u dan gerust contact op met onze service afdeling, per e-mail of telefoon.

 service@smit.eu
 +31 186 614322