Waarom een verplaatsbaar OK Complex?

Het onderwerp “operatiekamer” is de laatste tijd regelmatig in het nieuws geweest. De aanleiding was meestal dat de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) ergens in het land een OK afdeling had gesloten vanwege problemen met de hygiëne of de veiligheid. Geen ziekenhuis zit er op te wachten om op die manier in het nieuws te komen. Dit nog even los van alle praktische problemen en de financiële consequenties die een tijdelijke buitengebruikstelling van de OK’s oplevert.

flexibele huisvesting gezondheidszorgVeel ziekenhuizen zijn daarom gestart met de renovatie van hun OK’s of maken plannen om dit te gaan doen. Aangezien geen ziekenhuis het zich kan permitteren om haar OK afdeling een aantal maanden te sluiten, wordt dan vaak gekeken of deze renovatie gefaseerd kan worden uitgevoerd. In de praktijk leidt dit echter vaak tot een aantal problemen.
In de ideale situatie zou u de hele OK afdeling van uw ziekenhuis, gedurende de renovatiewerkzaamheden, geheel sluiten en in die perio-de gebruik maken van een tijdelijk OK Complex dat zolang op het terrein wordt geplaatst. Uiteraard moet er dan op een geschikte plaats een doorgang naar de bestaande bouw worden gemaakt.

Tot nu toe werden er nauwelijks van dit soort oplossingen geboden in de markt, en zeker niet tegen tarieven die een rendabele exploitatie mogelijk maken.
bussman, al jaren een prominente aanbieder van tijdelijke en semi-permanente accommodatie in de gezondheidszorg, heeft een “universeel verplaatsbaar ok complex” ontwikkeld en biedt dus vanaf heden deze oplossing wel. In deze brochure informeren wij u graag verder over de mogelijkheden.

Kiezen voor een verplaatsbaar OK complex

Wie regelmatig verschillende ziekenhuizen bezoekt, zal het zeker opgevallen zijn hoe vaak daar bouw- of verbouwingswerkzaamheden aan de gang zijn. Deze werkzaamheden hebben een enorme impact op de bedrijfsvoering. Juist in een ziekenhuisomgeving is de overlast, denk daarbij aan lawaai en stof, die bouwwerkzaamheden met zich meebrengen, zeer ongewenst. Als het om een OK afdeling gaat, zelfs onacceptabel.

Bussman, al jaren een prominente aanbieder van tijdelijke en semi-permanente accommodatie in de gezondheidszorg, heeft een “universeel verplaatsbaar ok complex” ontwikkeld en biedt nu een oplossing voor het optimaal uitvoeren van renovatie werkzaamheden.

Nadelen van gefaseerde renovatie

Het gefaseerd uitvoeren, dus steeds enkele OK’s sluiten, leidt tot een langere renovatietijd hetgeen betekent:

  • Heel veel extra voorzorgsmaatregelen om het te verbouwen deel hermetisch af te sluiten van het deel dat nog in bedrijf is
  • Veel ongemak,  bijvoorbeeld vanwege de afwijkende routing tijdens de werkzaamheden
  • Verhoogde kans op technische storingen tijdens de werkzaamheden en dus ook een verhoogd risico op medische complicaties
  • Gedurende langere tijd over minder capaciteit beschikken betekent ook:
  • Substantieel minder inkomsten
  • Gespecialiseerd personeel niet optimaal in kunnen zetten
  • Het niet volledig kunnen bedienen van uw “vaste” patiëntenbestand
  • Hogere kosten vanwege het gefaseerd uitvoeren ten opzichte van het in één keer af kunnen werken van het hele project.