Wat is modulair bouwen?

Modulaire bouw, ook wel  unitbouw genoemd, is heel simpel gezegd niks anders dan met een hele grote blokkendoos gebouwen maken. Deze bouwvorm is ooit bedacht om snel eenvoudige gebouwtjes zoals bouwketen te kunnen plaatsen. Dat gebeurt nog steeds, maar is al lang niet meer het segment waar Bussman zich op richt.

Tijdelijk

Modulaire bouw is uitermate geschikt voor tijdelijke toepassingen. Ook binnen de gezondheidszorg wordt daar dan ook veel gebruik van gemaakt. Het is echter een misverstand om te denken dat tijdelijk ook betekent dat de eisen minder zouden zijn. De veiligheid van de patiënten moet immers ten alle tijden gewaarborgd zijn.

Het plaatsen van een tijdelijk gezondheidszorggebouw vergt dan ook bijzondere kennis, zeker als het gaat om ruimten waarin specialistische medische handelingen worden verricht.

Bussman heeft hier in de loop der jaren zeer veel ervaring mee opgedaan. In een aantal gevallen hebben wij zelfs nieuwe concepten ontwikkeld voor modulaire zorgtoepassingen.

Permanent

Tot voor kort werd modulaire bouw vooral geassocieerd met tijdelijk. Er is echter een omslag merkbaar. Traditionele bouw, met baksteen en cement, wordt gebouwd om 100 jaar of langer mee te gaan. Dat idee is in de praktijk natuurlijk achterhaald. Ziekenhuizen zijn al veel eerder functioneel verouderd en worden dan gesloopt.

Voor technisch gecompliceerde toepassingen, denk daarbij aan radiologieafdelingen, dialysecentra en operatiekamers geldt dit zelfs al na een jaar of 15. Modulaire bouw is dan een prima alternatief. Nu een gebouw plaatsen en over 15 jaar modules wisselen: minimale overlast en geen hoge sloopkosten.

Flexibel gebouwd met het oog op de toekomst

Er zijn maar weinig bedrijfstakken waarin zoveel gebouwd en verbouwd wordt als bij ziekenhuizen. Jaarlijks vindt er bij de helft van alle Nederlandse ziekenhuizen een ingrijpende aanpassing van het gebouw plaats. Met alle ontwikkelingen in de zorg zal dat in de komende tijd zeker niet minder worden. Over dynamiek niet te klagen dus. Maar wordt er ook dynamisch gebouwd? Nog lang niet altijd,… maar gelukkig ook steeds vaker wel.

Dynamisch bouwen is nu al rekening houden met de toekomst. Natuurlijk weet u nu nog niet wat die toekomst op huisvestingsgebied voor u in petto heeft. Toch kunt u nu een keuze maken waar u in de toekomst profijt van heeft, namelijk zo flexibel mogelijk bouwen. Bussman realiseert gebouwen op basis van modulaire bouw. Dat kan voor tijdelijk gebruik of semipermanent gebruik zijn, maar modulaire bouw wordt ook steeds vaker gezien als een alternatief voor permanente traditionele bouw.

Modulair bouwen heeft grote voordelen

Flexibiliteit

Juist in de gezondheidszorg, die enorm aan verandering onderhevig is, is dit een enorm item. Waarom een gebouw plaatsen dat  100 jaar of langer meekan, terwijl het in de gezondheidszorg en zeker bij ziekenhuizen al moeilijk is om 10 jaar vooruit te kijken.

Gebruiksperioden van 30-40 jaar zijn ook in modulaire bouw geen probleem, maar het wijzigen van de indeling of het vergroten of verkleinen van het gebouw “tijdens de rit”, is een stuk een-voudiger in vergelijking met traditionele bouw.

Snelle realisatietijd

Kenmerkend bij unitbouw is dat het overgrote deel van de werkzaamheden vooraf in de fabriek plaats vindt. Daardoor is de benodigde tijd om het gebouw te plaatsen zeer kort, waardoor de overlast op locatie tot een minimum beperkt blijft.

Financieel/economisch

Traditionele bouw, maar ook de meeste andere bouwvormen zijn locatiegebonden. Zodra het gebouw op die plaats niet meer nodig is, en de grond een andere bestemming krijgt, moet het gesloopt worden. Op dat moment wordt het economisch tot € 0,- afgeschreven. Zelfs het weghalen is kostbaar.

De kosten voor een modulair gebouw worden, in geval van huur, opgebracht door de achtereenvolgende gebruikers. In geval van koop heeft het gebouw, na het verstrijken van de gebruiksperiode, altijd nog een restwaarde.

Groen bouwen

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, willen we natuurlijk zo groen mogelijk bouwen. Er is geen enkele bouwvorm waarbij zo weinig afval geproduceerd wordt en waarbij het hergebruik zo hoog is als bij modulaire bouw.