Smit Modular; den konstante faktor i en verden præget af hurtig forandring

Du har planer om at renovere, modernisere og udvide. I den forbindelse har kontinuiteten i sygeplejen den højeste prioritet. Patienterne skal have mindst mulige gener af det. Behandlerne skal være i stand til at udføre deres arbejde optimalt. Smit’s fleksible bygningsløsninger tilbyder indkvartering af høj kvalitet. Fra midlertidig til semi-permanente og permanente bygninger. Uanset hvilken form for bygning du vælger, så opfylder Smit’s modulære byggekoncept de strengeste krav og betingelser. Selv i et samfund med en sundhedssektor, som hele tiden er underkastet ændringer, hvor du er nødt til at opfylde specifikke medicinske anvendelser. Med plads til mennesker og plads til teknologi.

Smit Modular

Med sin viden om, ekspertise i og erfaring med modulære byggekoncepter, har Smit specialiseret sig inden for sundhedssektoren. Et stort og varieret område, hvor Smit har vist sig at være den ultimative ekspert i modulært byggeri. Ikke blot med hensyn til byggeriet, men også til hele forløbet fra design til installation af kompleks specialinstallationsteknik på sikkerhedens, den elektriske installations og luftbehandlingens område.
På grund af sin omfattende specielle faglige viden om sundhedsvæsnet grundlagde Smit virksomheden ‘Smit Modular’ i slutningen af 2014. Smit Modular er svaret på det stigende antal ordrer i sundheds- og forskningssektoren i og uden for Holland.

Smit: siden 1974 ekspert i fleksible bygninger

Smit, eksperten til sundhedsvæsnet

Et lille udvalg af vores projekter i sundhedsvæsnet: 

Generelt

 • Forskellige huslægepraksisser, fra solopraksis til fællespraksis
 • Apoteker
 • Et beboelseshus til et psykiatrisk hospital
 • Behandlingsrum til fysioterapi
Bussman-Medical-Research

Hospitalsrelateret

 • Forskellige dialysecentre
 • En øjenlægeklinik med to operationsstuer
 • Forskellige radiologibygninger, både til MRI og CT
 • Skopirum
 • Forskellige udvidelser af poliklinikafdelinger inkl. konsultations- og/eller handlingsværelser
 • Barselsstuer
 • Midlertidige operationsstue-komplekser
 • Forskellige udvidelser til både midlertidig og permanent brug
 • Et permanent behandlingscenter på > 4600 m2 med et fuldstændigt indrettet operationsstue-kompleks inkl. konsultations-, behandlings- og patientværelser
 • Forskellige udvidelser af sygehuse både til service- og medicinske formål

Til anvendelser i sundhedsvæsnet bruger Smit kun Toplinjen, den bedste kvalitet inden for modulbygning med standardmoduler og skræddersyede moduler efter egne specifikationer. Ved et operationsstue-kompleks tilpasses fx højden på modulerne til luftbehandlingsanlæggets specifikke krav. Udstyret med integreret automatisering til betjening af belysning og klimaanlæg, samt desuden et væld af muligheder for meldinger og kontrol, fx overvågning af alarmmeldinger ved hjælp af en brugervenlig hygiejnisk berøringsskærm.