Fleksibel indkvartering for radiologiafdelingen

Integrationen af innovative teknikker som fx MRI- og CT-scanninger i fleksible omgivelser kræver en fleksibel byggemåde og tankegang, som tager hensyn til fremtidige udviklinger. Det er en kontinuerlig proces at indpasse stadig nye komplekse teknologier i byggesystemer, der er designet i henhold til kundens specifikationer. Denne indpasning gælder ikke kun teknikken, men den skal også være økonomisk og samfundsmæssig forsvarlig. Bussman har i mange år været ekspert i design og realisering af funktionelle og fleksible bygninger, hvor hverken patienter, sundhedspersonalet eller speciallæger skal give afkald på kvalitet, sikkerhed, produktivitet og komfortable (arbejds)omgivelser.

Integrationen af innovative teknikker som fx MRI- og CT-scanning kræver funktionelle bygninger med fleksibel byggemåde.

Superspecialisering

Udgangspunktet er altid en fuldgyldig afdeling med permanent karakter og optimal fleksibilitet. Ved indretningen af en komplet afdeling er faktorer som brugsperioden, mulighed for integration på det eksisterende sted og routing inden for afdelingen et ledende princip. Radiologiafdelingen kræver superspecialisering med særlig opmærksomhed på de specifikke grundlæggende krav, luftbehandling, strålebeskyttelse og naturligvis den elektrotekniske installation med Faradays bur ved anvendelse af MRI-scanning eller blyafskærmning for røntgenstråler.
Foruden radiologiske anvendelser i specielle røntgenrum bruges røntgenstråling i stadig stigende grad også på operationsstuer. Du kan læse mere om det på informationsbladet om hybride operationsstuer.

Har du planer om at (om)bygge?

Har du planer om at udvide eller renovere radiologiafdelingen? Eller skal der bygges en ny bygning til radiologiafdelingen? Kontakt Bussman og stift bekendtskab med en handledygtig og lettilgængelig organisation og et team af motiverede specialister, som forstår dine ønsker og behov.