Operationsstue-kompleks

Hvorfor bygge et permanent operationsstue-kompleks med modulbyggeri?

Hospitalets operationsstue-afdeling er det bankende hjerte i organisationen. I denne del af bygningen udføres de mest komplicerede, indgribende og ofte også de dyreste behandlinger. Innovative udviklinger kræver tilpasninger, ikke kun i form af teknisk kvalitetsudstyr, men også i selve bygningen. Modulbyggeriet giver muligheder og fleksibilitet for at forholde sig til de seneste udviklinger.

Kontinuitet i sygeplejen, minimalt besvær og en fleksibel indkvartering af høj kvalitet er de vigtigste fordele ved modulbyggeri. Et permanent operationsstue-kompleks, som bliver bygget med moduler, har en eksklusiv karakter. Det fremstilles specielt til én kunde og er derfor fuldt ud tilpasset til ordregiverens ønsker. Også med henblik på fremtiden er modulbyggeriet det ultimative svar på de skiftende krav, der stilles i sundhedssektoren. I stedet for en gennemgribende renovering kan separate moduler let erstattes med nye og tidssvarende moduler, som er optimalt tilpassede til den ønskede kapacitet og funktionalitet.

Plug & Play

Bussman udviklede Plug & Play-princippet til et modulært operationsstue-kompleks. Denne idé blev oprindeligt anvendt, fordi et midlertidigt operationsstue-kompleks kan flyttes, med henblik på nem montering og demontering i konfigurationer, som er underkastet kontinuerlig ændring. Dette system giver også store fordele for permanent brug.

Princippet er som følger:

Teknikrummet danner bygningens hjerte sammen med en stor kanal med kabler og ledninger til teknisk udstyr. Alle tilslutninger til operationsstuerne og de andre rum kommer fra denne kanal.
Det gælder såvel de store kanaler til luftbehandling, medicinske gasser som el- og datakabler. Der er ingen kabler, der er lagt fra det ene rum til et andet, fordi alle kabler og ledninger befinder sig i den tekniske kanal. Takket være dette princip er det fx muligt at afbryde bl.a. strømforsyningen til én operationsstue, mens andre operationsstuer fortsat er i drift.

Teknisk kanal eller gang

I et midlertidigt operationsstue-kompleks er den tekniske kanal som standard anbragt i loftet i gangen mellem operationsstuerne. Fordi der anvendes ekstra høje moduler, har denne kanal et mål på 2,75 x 1,0 meter. I et permanent operationsstue-kompleks kan man også vælge en speciel teknisk gang, som man kan gå igennem. I dette tilfælde er de tekniske anlæg og installationer bedre tilgængelige til vedligeholdelsesformål.

Der er flere forskelle mellem et permanent og et midlertidigt operationsstue-kompleks. Modulopbyggede permanente bygninger opføres specifikt efter ordregiverens ønsker og behov. Udgangspunktet for at bygge et midlertidigt kompleks er at opføre et universelt flytbart standardkompleks, der tilbyder en løsning, som flere brugere kan klare sig med. Udviklings- og produktionsomkostningerne deles mellem flere på hinanden følgende brugere. Til et permanent operationsstue-kompleks vælger ordregiveren selv mærket af lamperne til operationsstuen, penduler og øvrige anvendelser. Det er dig, der bestemmer, ikke Bussman.

Speciallæger uden hvid kittel

Har du planer om at udvide hospitalet eller privatklinikken? Så tal en gang med de medicinske specialister fra Bussman. Og, forresten, du behøver ikke komme i træffetiden. Vi aflægger dig gerne et uforpligtende besøg for at fortælle dig mere om mulighederne.

Fordelene ved et operationsstue-kompleks i modulbyggeri

√ Fleksibilitet

  • Kan implementeres hurtigt, kort byggeperiode på opstillingsstedet
  • Minimalt besvær under byggeprocessen
  • Kan eventuelt tilpasses til en anden kapacitet og funktionalitet på et senere tidspunkt
  • Kan flyttes

√ Finanser

  • Mulighed for genbrug*
  • Restværdi

* En operationsstue, som efter vores opfattelse er forældet, kan stadig bruges i mange år i lande med en meget lavere sundhedsplejestandard.

Store og små operationsstuer kan anvendes

Modulære operationsstuer er særdeles velegnede som del af et stort operationsstue-kompleks på et hospital. Men også til mindre bygninger i sundhedssektoren, hvor der kun kræves én eller to operationsstuer, er modulbyggeri et godt alternativ. Fx til specialiserede privatklinikker.
Bussman realiserede en komplet øjenlægeklinik med bl.a. to operationsstuer. Til “Isala” hospital i Zwolle, Holland, realiserede Bussman bygningen af et behandlingscenter med et areal på godt 4600 m², med et gulv med gulvvarme med seks operationsstuer, forberedelsesrum og observations- og opvågningsstuer. Endvidere er der patientværelser, behandlingsværelser og en poliklinik-afdeling i denne bygning.