Bussmans universelle midlertidige operationsstue-kompleks

Midlertidige operationsstue-kompleks

Bygning og udvikling af et midlertidigt operationsstue-kompleks kræver betydelige omkostninger. Byggekonceptet til et universelt midlertidigt operationsstue-kompleks er baseret på modulbyggeri. Et godt alternativ, også med hensyn til udviklings- og produktionsomkostningerne, da disse afholdes af flere på hinanden følgende brugere.

Det fleksible modulære koncept kan tilpasses til den ønskede kapacitet og funktionalitet. Du bestemmer altså selv antallet af operationsstuer. Foruden de kliniske eller ambulante operationsstuer kan du vælge om nødvendige ekstra rum som fx opvågningsstuer, observationsstuer, sterile lagerrum og de nødvendige teknikrum skal udgøre del af komplekset. Også størrelsen på og/eller antallet af disse rum kan selvfølgelig tilpasses til det ønskede antal operationsstuer. Konceptet opfylder de strengeste krav og betingelser.

“Professional award”

Til det universelle midlertidige operationsstue-kompleks har Bussman fået udviklet et unikt styringsystem. Til aflæsning og betjening anvendes iPads, som er tilsluttet til en server styret af KNX-teknologi. Med dette system vandt Bussman “KNX professional award” i slutningen af 2012.

Styringssystemet regulerer alle tekniske anliggender som fx belysningen og indeklimaet på operationsstuen og observations-/opvågningsstuen. Alle alarmmeldinger kan aflæses på skærmen, om ønsket understøttet af et akustisk signal. Hele historikken, såsom klima og dørbevægelser, registreres og protokolleres for hver enkelt operationsstue. Hvis det ønskes, kan systemet kobles til sygehusets bygningsadministrationssystem. Medarbejderne kan få adgang til systemet ved hjælp af deres egne iPad eller smartphone og således afspille deres egen musik på operationsstuen.

Eksempel fra praksis

På den vedlagte tegning kan du se et eksempel fra praksis; uden forbindelsessluse er bygningen 24 meter bred og 45 meter lang. I dette eksempel har man valgt en u-formet gang, som er forbundet med de funktionelle rum. Designet afhænger af den ønskede kapacitet, som fx antallet af operationsstuer og størrelsen på de ekstra rum, fx observations-/opvågningsstuer og lagerrum, som er afhængige af denne kapacitet. Hvis de eksisterende ekstra rum stadig kan bruges, og kun operationsstuer er nødvendige, opføres der naturligvis kun denne del af bygningen.

Om den u-formede gang kan realiseres, afhænger af den til rådighed værende plads. Eventuelt kan der også realiseres en lige gang. Det midlertidige kompleks bliver i dette tilfælde begrænset til en bredde på 15 meter; længden er afhængig af den ønskede kapacitet. Bussmans universelle operationsstue-kompleks er i princippet udstyret med alle nødvendige forsyninger som plenum, luftbehandlingsskabe, penduler, operationsstuelamper, hermetisk lukkende døre og skilletransformatorer; alle komponenter stammer udelukkende fra renommerede producenter.