Fleksibelt byggeri med henblik på fremtiden

Der er kun få erhvervsgrene, hvor der bygges og renoveres så meget som i hospitaler. Hvert år udføres der en indgribende ændring af bygningen hos halvdelen af samtlige hospitaler i Holland. I takt med alle udviklinger i sundhedsvæsnet vil behovet for tilpasninger ikke aftage. Der er meget bevægelse på sundhedsmarkedet. Anticipering af det skiftende behov for sygepleje kræver fleksibilitet. Med rum som let kan tilpasses til skiftende krav til kapacitet, funktionalitet, strengere krav og betingelser. Smit realiserer bygninger baseret på modulært byggeri. Fra midlertidig til semi-permanent og permanent brug.

Teknisk fornuft

Smit udviklede sig til den ideelle partner, når det handler om modulært byggeri kombineret med teknisk avancerede løsninger. Især ved realiseringen af teknisk komplicerede rum, som fx radiologiafdelinger, dialysecentre og operationsstuer, tilbyder Smit mange fordele. Modulært byggeri er et udmærket alternativ, når det handler om når som helst at kunne tilpasse eller udskifte moduler med minimalt besvær og optimal rumteknologisk og økonomisk udnyttelse.

Fleksibilitet i rum

En modulær bygning kan let tilpasse, udvides eller fornyes. Med fleksibilitet med hensyn til størrelse, inddeling og funktionalitet. Det er at bygge à la Smit; med minimalt besvær og optimal rumteknologisk og økonomisk udnyttelse. Især hvis udviklings- og produktionsomkostningerne kan deles af på hinanden følgende brugere.

Fra koncept til implementering

Med et netværk af innovative virksomheder er Smit snarere partner end leverandør for sine kunder. Ved i et tidligt stadie at inddrage Smit i dine planer, kan Smit’s eksperter yde konstruktive bidrag. Proaktivt. Fra konceptet til installation af kompleks teknologi. Under hensyntagen til virksomhedens eller institutionens udstråling.

Ønsker og krav

Ved at anvende standardmoduler, som opfylder de højeste klassifikationer, foregår præproduktionen i en fabrikshal under rene forhold, som kan kontrolleres. I overensstemmelse med dine ønsker og krav kombineres standardmodulerne med skræddersyede moduler, som opfylder specifikke mål i højden og længden.

Nøglefærdig

Teknisk komplicerede moduler til sygehuse leveres nøglefærdige. Efter opstillingen kan de forskellige rum, fx en operationsstue i et OS-kompleks, når som helst frakobles og sættes tilbage på plads med nye teknikker. Den største fordel ved det er, at frakoblingen af ét rum ikke har konsekvenser for de øvrige rums funktion.

Plug & play

Takket være et avanceret plug & play-koncept er det let at forholde sig til skiftende kapaciteter eller tilpasning til kravene til kvaliteten af elektrisk udstyr og luften, som ændres hele tiden. Eventuel udvidelse af kabler til andre moduler kan ske ved hjælp af minimale indgreb takket være udsparinger, som i forvejen er anbragt i modulerne.

Fordelene ved modulært byggeri i en nøddeskål

Fleksibilitet
Fleksibilitet med hensyn til størrelse, inddeling og funktionalitet er let at realisere, især sammenlignet med traditionelt byggeri. Standardmoduler kan kombineres med skræddersyede moduler, som opfylder specifikke ønsker og behov.

Hurtig implementering
Præproduktionen foregår i en fabrikshal under rene forhold, som kan kontrolleres. Modulerne kan opstilles i løbet af et relativt kort tidsrum. Derfor er besvær og gener minimale på stedet.

Finanser/økonomi
Traditionelt byggeri er knyttet til et sted. Ved aldring af funktionen eller ændring af bestemmelsen er nedrivningsomkostningerne høje og den økonomiske restværdi er lig med nul. Ved det modulære byggeri betales omkostningerne i tilfælde af husleje af de på hinanden følgende brugere. I tilfælde af køb beholder den modulære bygning en restværdi, selv når brugsperioden er udløbet.

Grønt byggeri
Inden for rammerne af samfundsmæssig forsvarlig erhvervsvirksomhed findes der ikke nogen byggeform, hvor der produceres så lidt affald og hvor genbruget er så omfattende som i det modulære byggeri.